ahşap oyuncak-mağaza

Tahta oyuncak, akıl oyunları, tahta kitler, yapı tuğlaları, müzik çanları için... www.ahsapoyuncak.web.tr

21 Aralık 2017 Perşembe

Alternatif Eğitim Dergisi Kış 2017

Alternatif Eğitim Dergisi Kış 2017 sayısı "Oyun ve Oyuncak" üzerine. Derginin yayın kurulunda olan Gel Oyna'nın kurucusu Şule Şenol bu sayının editörlüğünü yaptı.

ÖNSÖZ
Dergimizin bu sayısındaki dosyayı, dosya editörü olarak tanıtmadan
önce size kısa bir hikâye anlatmak istiyorum: Kendi hikâyemi.
Ailemi, yaşadıklarımızı, yaşayarak öğrendiklerimizi…
Yaşayarak Öğrenme...,

DEVAMI  ...Alternatif Eğitim Dergisinde

Dergimiz Alternatif Eğitim’in bir önceki sayısında (Sayı: 5, 2017)
yayımlanan ‘Oyunu Kurtar’ adlı yazımda da anlattığım gibi, beyin
araştırmalarında, çocuğun 6 yaşına kadar günde ortalama 7 saat
oynamakta olduğu ve beyindeki 100 milyarı bulan sinir hücrelerinin
kendi aralarındaki bağlantıların en fazla serbest, amacı olmayan
oyunlar sırasında gerçekleştiği tespit ediliyor. Böylece son
10-15 yıl içinde yapılan beyin araştırmaları, çeşitli alternatif eğitim
uygulamaları ve kuramlarla tanıdığımız oyunun hem çocuk hem
de toplum üzerindeki etkisini, kuramlara ilaveten, yeni bilimsel kanıtlara
dayandırıyor. Bu da, birçok ‘doğru bilinen yanlış’ın ortaya
çıkmasına yol açıyor. Öte yandan Türkiye’de oyunun değeri ve insana
neler kattığı ya yeteri kadar anlaşılamadı ya da anlaşılması
istenmedi.
Bu sayıda…
Bu sayıda oyunu birçok boyutuyla ele alan yazılar bulacaksınız.
Kuramsal olarak irdelenen oyun anlayışının yazanların pratikleri
ve tecrübeleri ile birleşmesiyle umarım siz okuyuculara, sizlerin de
geliştireceği faydalı bilgileri sunabiliriz.
Pratiğin içinde olunca, oyunu ve sanatı anlatmak zordur. Oysa
yazarak anlatılması ve farkına varılmasını istediğimizi, oyun ile anlatmak
çok daha kolaydır. Bundan dolayı, temel uğraşısı oyun ve
oyuncak olan, iki çocuklu bir anne olarak Alternatif Eğitim Dergisi’ne
önsöz yazmak ve bunu objektif olarak yapabilmek oldukça zor
oldu. Ama bir taraftan da derginin bu sayısında ‘oyun’ dosyasına
yer verilmesi beni çok mutlu etti.