ahşap oyuncak-mağaza

Tahta oyuncak, akıl oyunları, tahta kitler, yapı tuğlaları, müzik çanları için... www.ahsapoyuncak.web.tr

12 Nisan 2014 Cumartesi

Soma Küp- "Yaşam Dönüşümdür" oyunu

                 SOMA  KÜBÜ -YAŞAM  DÖNÜŞÜMDÜR oyunu

Soma küp 1936 yılında  Danimarkalı bir matematikçi ve şair Piet Hein tarafından bulunmuş. Adını Hindistan'da yetişen, zaman ve mekanı unutturacak  uyuşturucu etkisi yapan bir bitkiden almakta. http://www.fam-bundgaard.dk/SOMA/HISTORY.HTM 
Soma farklı şekillerdeki,    7    parçadan  oluşan bir 3-D puzzle yüzlerce anlamlı şekil  yapılabiliyor, . Bunlardan biri de küp.  2005 de Şule Şenol tarafından Buğday derneğinin başkanı ve kurucusu Victor Ananias ve başka arkadaşları ile birlikte  kurdukları Oyun, Sanat ve Zanaat derneğinin içeriğini harflerle, kelimelerle anlattığı bir oyun soma küp
“ Yaşam dönüşümdür” Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin sloganı.  Oyun, Sanat ve Zanaat derneğini de anlatan oyunu Şule Şenol “yaşam dönüşümdür” olarak adlandırdı. Oyun Sanat ve Zanaat derneğinin ardından  GEL OYNA kuruldu ve T-İSTASYONU projesi oluştu. T-istasyonunun içeriğiyle öğrenilende olduğu gibi  gibi bu  oyunla da öğrenilenin   “ucu açık”, çocuk- yetişkin her yaş grubuna hitap ediyor, ve çok farklı şekilde kullanılıyor: Oyuncağımız aynı zamanda GEL OYNA  nın   temel oyunu..
Şöyle ki; Çocuklar ellerindeki tahta parçalarını hayallerinde farklı şekillere benzetiyorlar. Bizim "T"şeklinde benzettiğimiz parça onların gözünde kimi zaman gemi, kimi zaman araba, kimi zaman çekiç olabiliyor.Küçük çocuklar için ise  her bir parça tek başına  oyuncak. Ve onları birleştirince kendi içlerinde farklı bütünler oluşuyor.  Bizler de parçaları akılda tutmak için onlara harflerle birer sembolik isim verdik.  Gel Oyna'yı, oyuna, oyuncağa, eğitime, yaşama bakış açımızı şekilleri anlatırken aktarabilmek için.
  

Birincisi: “L” Love, Liebe  sevgi, sevgiyle başlıyor ve devam ediyoruz, ters çevrildiğinde “v”, kalp şeklinde, en küçük parça ama en önemlisi, olmazsa olmazımız
İkincisi:  “L” long life= uzun yaşam“L”,  ve Lust-Almanca (keyif) keyifli, sağlıklı   uzun yaşam, uzun yaşayan oyuncaklar,  learning=öğrenme, sürdürülebilir öğrenme, yaşam kaynaklarımızın sürdürülebilirliği
Üçüncüsü: “T”  Tabiat, toprak, tohum  , tree (ağaç), tahta
Dördüncüsü  “Z” şeklinde  : zihin, zeka, zanaat(maalesef unutulmuş bir kelime ve içerik),zaman
Beşincisi: duyu (tahta, dokunma duyusu, rahatlatıyor, vücuttaki elektriği alıyor)
Altıncısı:  duygu  (Duyu ve duygu birbirlerine çok benziyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar)
Yedincisi en boyutlu olan köse:  Derneğimiz; Oyun (oyun, sanat, zanaat) tamamlayıcı doğru,  çok boyutlu, çok yönlü, duygu ve duyudan sonra 3. D (Doğa) 3-Dimensional –Dönüşüm, Değişim


                                                      7 parça ile yapılan birkaç şekil

                             Yaşam dönüşüyor, şekiller değişiyor, sen de değişime katıl.                      


Kolaydan zora, 2 parçadan başlayarak 7 parçaya kadar başka birçok oluşturulabilecek şekil  de Soma-küplerimizle birlikte verilmektedir.http://www.ahsapoyuncak.web.tr/soma-kup.html


Ayrıca  Şule Şenol'un Victor Ananias'ın ölümünden sonra yazdığı “yaşam dönüşümüdür” oyunundan da  bahseden bir yazı ntvmsnbc de yayınlanmıştı.  http://www.ntvmsnbc.com/id/25191040
      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder